dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:من میرم ماهی گیری!

متن مکالمه:

اِد: آه، بلاخره یکم آرامش و ...

بن/لیسا: جیگرشو!! آآره!! باحاله!! خفنه!!

اِد: ... ساکت.

بن: من میرم ماهی گیری!

لیسا: من میرم چادر رو بر پا کنم!

میشل: نگران نباش اِد. من چشم از روشون بر نمیدارم.
تو هفته سختی رو گذروندی.
چرا نمیری یه صندلی برداری با کتابت و بیخیال باشی؟ من چیزارو رو به راه میکنم.

اِد: نه، مشکلی نیست. شاید من بتونم برای چادر به لیسا کمک کنم، و تو میتونی با بن بری ماهی گیری.

میشل: آآآه. تا وقتی کمپ رو درست نکردیم ماهی گیری ممنوعه.

بن!

بن: بله؟

میشل: بن، عزیزم تو باید به خواهرت و پدرت کمک کنی چادر رو بر پا کنن.

بعدش میتونی بری ماهی گیری باشه؟

بن: آآ، مامان!

میشل: بن.

بن: باشه. برای چه مدتی؟

میشل: خیلی طول نمیکشه. و بعدش، اگه همه خوب بودن میتونیم مارشملو رو آتیش کباب کنیم.

لیسا: بسیار خوب!

بن: حالا میتونیم بریم ماهی گیری؟ لطفا؟

میشل: بن، فکر نمیکنی باید بری کیسه خوابتو بیاری بیرون و جاتو رو به راه کنی؟

منظورم اینه، تو بایستی به امشب فکر کنی. جلوتر برنامه ریزی کنی. بعدا دیگه نور زیادی نیست.

بن: فکر کنم حق با تو باشه.

اِد: بیا بن، من کمکت میکنم.

میشل: اوه، اِد تو مجبور نیستی. بن میتونه خودش انجام بده.

اِد: مسئله ای نیست، تازه احتمالا من اونجا خوابم ببره و این چیزه خوبیه.

لیسا: مامان! نگاه کن!

میشل: اوه، چه برگ زیبایی! میخوای باهاش چیکار کنی؟

لیسا: هنوز نمیدونم. شاید تو کلاس هنر باهاش یه چیز درست کنم.

میشل: فکر خوبیه.

لیسا: یا یه صورت روش میکشم از در اتاق آویزون میکنم.

میشل: چه باحال.

لیسا: نه، احتمالا من میذارمش همینجا انگار برای همیشه وجود داره.

میشل: اوه، عزیزم برگها برای همیشه باقی نمیمونن.

اونها خشک میشن. ولی میتونی اینکارو کنی. منو ببین اینجوری. میتونه برای مدتی اینجوری سالم بمونه.

لیسا: باشه.

میشل: چرا نمیری برگ های بیشتری جمع کنی؟

بیسا: بسیار خب.

اِد: فکر کنم من کتاب نخونم.

میشل: عزیزم، مجبور نیستی همین الان کتاب بخونی.

به محض اینکه تو و بن اونجا کارتون تموم شد، شما دو تا میتونید برید ماهی گیری. بن؟

چقدر دیگه قراره اون تو بمونی؟

اِد: بن؟

میشل: بن؟... اون اینجا نیست.

اِد: کجا رفته؟

میشل: بن؟

بن: رفت ماهی گیری!

میشل: خیلی طولش نده. یادت باشه: ما مارشملو برای کباب کردن داریم.

اِد: اوه، من عاشق مارشملو کباب شده ام.

میشل: آآه. بعدش میتونی تمام کتاب هایی رو که میخوای بخونی.

اِد: کتاب؟ من نمیخوام وقت خودمو تلف کنم کتاب بخونم،

وقتی که ماهی برای گرفتن دارم، برگ برای جمع کردن، مارشملو برای کباب کردن.

لیسا: مامان! نگاه کن!
title:I'm going to go fishing!

Conversation text:

Ed: Ah, finally, some peace and ...

Ben/Lisa: Sweet!! Yeah!! Cool! Awesome!

Ed: ...quiet.

Ben: I'm going to go fishing!

Lisa: I'm going to go set up the tent!

Michelle: Don't worry, Ed. I'll keep an eye on them.
You've had a hard week.
Why don't you grab a chair and your book and take it easy? I'll get things set up.

Ed: No, it's fine. Maybe I can help Lisa with the tent, and you can go fishing with Ben.

Michelle: Uh-uh. No fishing until camp is set up

Ben!

Ben: Yeah?

Michelle: Ben, honey, you have to help your sister and father set up the tent.

Then you can go fishing, OK?

Ben: Aw, Mom!

Michelle: Ben.

Ben: OK. But for how long?

Michelle: Not long at all. And after, if everyone's nice, we can roast marshmallows over the fire!

Lisa: All right!

Ben: Can we go fishing now? Please?

Michelle: Ben, don't you think you should get your sleeping bag out and get yourself set up in there?

I mean, you ought to think about tonight. Plan ahead. There won't be much light later.

Ben: I guess you're right.

Ed: C'mon, Ben. I'll help.

Michelle: Oh, Ed, you don't have to. Ben can do it himself.

Ed: I don't mind. Besides, I'll probably fall asleep in there and that would be a good thing.

Lisa: Mom! Look!

Michelle: Oh, what a beautiful leaf! What are you going to do with it?

Lisa: I don't know yet. Maybe I'll make something in art class.

Michelle: Great idea.

Lisa: Or I'll draw a face on it and hang it on my door.

Michelle: Nice.

Lisa: No. I'll probably just leave it like it is forever.

Michelle: Oh, honey, leaves don't last forever.

They dry up. But you can do this. Here, watch me— There. That should keep it in good shape for a while.

Lisa: OK.

Michelle: Why don't you go collect some more leaves?

Lisa: All right.

Ed: I guess I'm not reading a book.

Michelle: Honey, you don't have to read right away.

As soon as you and Ben are done in there, you two can go fishing. Ben?

How much longer are you going to be in there?

Ed: Ben?

Michelle: Ben? … He’s not in there.

Ed: Where did he go?

Michelle: Ben?

Ben: Gone fishing!

Michelle: Don’t be too long. Remember: We’ve got marshmallows to roast.

Ed: Oh, I love toasted marshmallows.

Michelle: Uh-huh. And After that you can read books all you want.

Ed: Books? I’m not going to waste my time reading books,

When I have fish to catch, leaves to collect, and marshmallows to roast.

Lisa: Mom! Look!
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

gohlami55
gohlami55 1399/05/29

من میرم به ماهیگیری
I'm going to go fishing.

pourmehdihadi130
pourmehdihadi130 1399/05/27

I'll keep an eye on themمن چشم از روشون برنمیدارم

alishahi136520
alishahi136520 1399/05/18

خوشبخت بشین may you all be blessed

hamed13
hamed13 1399/05/16

ادم وحشت میکنه one is terrified

anam
anam 1399/05/13

I'm going to go fishingمن میرم ماهی گیری

mohammadtatoo
mohammadtatoo 1399/05/10

may you all be blessedخوشبخت بشین

sinashahmiri66
sinashahmiri66 1399/05/09

خوشبخت بشین
may you all be blessed

mrh1382
mrh1382 1399/05/08

May you all be blessed
خوشبخت بشین

mrh006
mrh006 1399/05/06

One is terrified
آدم وحشت میکنه

rozhen
rozhen 1399/05/03

im going to go fishingمن میرم ماهیگیری

پست های مشابه

رایگان

برنامه رفتن به تعطیلات

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

مکالمه در مورد سفر

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

برنامه رفتن به پیکنیک

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

وقتمون آزاده عصر امشب

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

میتونم کمکتون کنم؟

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

یه بلیط لطفا

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

پرواز چطور بود؟

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

تو رفته بودی مسافرت؟

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

من همیشه میخواستم مونالیزا رو ببینم

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

به نظر بی حال میای!

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

من میخوام اتاق بگیرم

گردش و سفر

headphone icon

اشتراکی

شنبه وقتت آزاده

گردش و سفر

headphone icon

رایگان

رزرو کردن بلیط

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

سفر به ماچو پیجو

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

صبح بخیر مردم!

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

اینجا نیویورک هستش!

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

اینجا واشینگتون دی سی هستش

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

تو آماده ای؟

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

یک پیکنیک خانوادگی

گردش و سفر

video icon

اشتراکی

سفر من به لندن

گردش و سفر

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.