dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان: تو قلبت رو بستی روی آستینت.

متن مکالمه:

گوینده: یه روز آفتابی بود. دختر ویلیام شیکسپیر و پیشخدمت بس در فستیوال هستند.

دختر: لا لا لا لا ...

بس: امروز تو خوشحالی مگه نه اردک من؟

دختر: اوه بس، من عاشق شدم.

بس: تو که هنوز دنبال رابرت هارلی نیستی؟

دختر: نهههه! هنری بول هستش. اون فوق العادس: خوشتیپ و شجاع... و منم خیلی دوست داره... ولی بس، پدر نباید بفهمه.

هنری هیچ پولی نداره و پدر موافقت نمیکنه.

بس: خب اردک من، تو میباستی احساسات رو بهتر مخفی کنی پس!

تو قلبت رو بستی روی آستینت، تمام دنیا میتونه ببینه تو چه احساسی داری! اوه! سلام آقای ویل...

دختر: پدر!

ویلیام: عصر بخیر بس، دختر... شما دو تا دارید درباره چی با هم حرف های خاله زنکی میزنید؟

کی قلبشو روی آستینش بسته؟

بس: ما داشتیم... بحث میکردیم درباره لگو بد ذات، در نمایشنامه شما اوتلو.

اون قلبش رو به آستینش بسته، اینطور نیست آقای ویل؟

ویلیام: آه، بله، اوتلو، تراژدی من. یه موضوع خوب برای بحث کردن.

لگو میگه: من قلبمو روی آستینم میبندم...

رابرت هارلی به عنوان لگو: من قلبم رو روی آستینم میبندم که

ویلیام: ولی، با این که لگو درباره بستن قلبش به آستینش صحبت میکنه، اون در واقعیت چنین قصدی رو نداره.

لگو هیچوقت احساس واقعیش رو نشون نمیده، به غیر از شاید به تماشاگران، و حتی اونها هم نمیتونن بهش کاملا اعتماد کنند!

بس: خب، نشان دادن احساس واقعیت قطعا میتونه برات مشکل درست کنه.

دختر: چه احساسی رو لگو مخفی میکرد، پدر؟ اون عاشق شده؟

ویلیام: نه: اتفاقا بر عکسش. لگو وانمود میکنه که به اوتلو وفاداره که در نهایت بتونه اون رو نابود کنه! برای همینه که میگه: من چیزی نیستم که هستم.

گوینده: ما فعلا اونها رو اینجا رها میکنیم.

بسیاری از شخصیت های شیکسپیر احساس حقیقی خودشون رو نمایان نمیکردند.

برخی عشقشون رو مخفی میکردن، در حالی که لگو، منفورترین تبهکار شیکسپیر، نقشه های خودشو مخفی میکرد که همه افراد دورو برش رو نابود کنه.

این روزها، عبارت قلبت رو بپوش یا روی آستینت بپوش (ببند) هنوز هم به معنی اینه که احساسات و عواطفت رو واضح نشون بده. حتی اگر تو رو آسیب پذیر میکنه.

در مصاحبه ای در سال 2015، بازیگر آمریکایی کریستین استورات، ستاره فیلم توایلایت، گفت:

کلیپ 1: من احساسم رو روی آستینم میپوشم. اگر احساس خوبی داشته باشم، احساسم بیانگر اون حالت هستش.

گوینده: معمولا وقتی به کار میره که در باره رمنس و عشق صحبت میشه.

کلیپ 2: وقتی بهش گفتم عاشقش هستم، اون من رو ترک کرد (بهم زد). من دیگه احساسم رو واضح نشون نمیدم.

ویلیام: حال دختر عزیزم، این مرد جوان کیه که تو رو انقدر ذوق زده کرده؟

دختر: اووه...اا... هیچکس...

ویلیام: هیچکس...؟

بس: مگه بهت نگفتم که احساست رو به وضوح نشون بده؟!

خانم: اوه عزیزم، گفتن احساس، یا نگفتن احساس: مسئله این است...
title:Wear my Heart on my Sleeve!

Conversation text:

Narrator: It was a sunny day. William Shakespeare's daughter and Bess the barmaid are at the fair.

Daughter: Lalalalala…

Bess: You're very happy today aren't you my duck?

Daughter: Oh Bess, I'm in love.

Bess: You're not still after that Robert Harley are you?

Daughter: Nooooo! It's Henry Bull. He's wonderful: handsome and brave… and he loves me too… but Bess, father mustn't find out.

Henry hasn't got any money. Father wouldn't approve.

Bess: Well my duck, you need to hide your feelings better then!

You're wearing your heart upon your sleeve; the whole world can see how you feel! Oh! Hello Mr Will…

Daughter: Father!

Will: Good afternoon Bess; Daughter… and what are you two gossiping about?

Who's wearing their heart upon their sleeve?

Bess: We were …err… discussing that evil Iago, in your play Othello.

He wears his heart upon his sleeve, doesn't he Mr Will?

Will: Ah, yes, Othello, my tragedy. A very good topic for discussion.

Iago says: I will wear my heart upon my sleeve…

Robert Harley as Iago: I will wear my heart upon my sleeve For daws to peck at. I am not what I am.

Will: But, even though Iago talks about wearing his heart on his sleeve he doesn't actually intend to do it.

Iago never reveals his true feelings, except perhaps to the audience, and even they cannot fully trust him!

Bess: Well, showing your true feelings certainly can lead to trouble.

Daughter: What feelings does Iago hide, father? Is he in love?

Will: No: quite the opposite. Iago pretends to be loyal to Othello so that he can destroy him! That's why he says: I am not what I am.

Narrator: We'll leave them there for now.

Many of Shakespeare's characters conceal their true feelings.

Some hide their love, while Iago, Shakespeare's most hateful villain, hides his plans to destroy everyone around him.

Nowadays, the phrase to wear your heart upon - or on - your sleeve still means:

to make your feelings and emotions obvious, even if it makes you vulnerable.

In a 2015 interview, US actress Kristen Stewart, star of the Twilight movies, said:

Clip 1: I wear my heart on my sleeve. If I'm in a mood, my mood shows.

Narrator: It's often used to talk about love and romance.

Clip 2: When I told him I loved him, he broke up with me. I'll never wear my heart on my sleeve again.

Will: Now, dear daughter, who is this young man who's made you so cheerful?

Daughter: Oh… errr… nobody…

Will: Nobody…?

Bess: Didn't I tell you not to wear your heart on your sleeve?!

Daughter: Oh dear. To wear, or not to wear: that is the question…
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

nazi78
nazi78 1399/05/21

من اهل کشور ایران هستمl am from Iran

faezehpnhi
faezehpnhi 1399/05/21

i am from tehranمن اهل تهرانم

amirhosseinofficial
amirhosseinofficial 1399/05/20

l'm from Iranمن اهل کشور ایران هستم

yaser80
yaser80 1399/05/19

من اهل کشور ایران هستم I'm from Iran

amiramamam
amiramamam 1399/05/18

من اهل کشور ایران هستمI am from Iran

ahmad1398
ahmad1398 1399/05/16

من اهل کشور ایران هستم
I am from iran

fati67
fati67 1399/05/16

i am from iran
من اهل کشور ایران هستم

malakkk77
malakkk77 1399/05/16

i am from khoramshahrمن اهل خرمشهرم

maryamrjb
maryamrjb 1399/05/15

i am from tehran
من اهل تهرانم

amirrezabahadori
amirrezabahadori 1399/05/15

i am from iran من اهل کشور ایران هستم

پست های مشابه

download from manamo download from google play download from bazar download from myket download from iran apps
telegram icon aparat icon instagram icon

© Copyright 2016-2020 hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.