dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:یک پوند گوشت!

مکالمه:

گوینده: اواخر غروب بود. ویلیام شیکسپیر در کاخ پادشاه جیمز اول هستش.

پادشاه جمیز: آقای شیکسپیر! خوش آمدید، خوش آمدید.

ویلیام: اعلیحضرت، افتخار بزرگیست برای من که برای بار دوم تاجر ونیس را اجرا کنم.

پادشاه جیمز: من و ملکه انقدر لذت بردیم که باید یک بار دیگر ببینیم.

ملکه: تو در اواسط نمایش به خواب رفتی عزیز، برای همینه که میخوای یک بار دیگه ببینی.

پادشاه جیمز: مزخرفه. آقای شیکسپیر، من به طور خاص از شخصیت شایلاک خوشم اومد.

ولی موضوع در مورد یک پوند گوشت بدن چه بود؟

ویلیام: خب، شایلاک مقداری پول قرض داده بود به مرد تاجری به نام آنتونینو.

و آنتونینو قول داد که اگر پول رو پس نده، شایکلاک میتونه یه پوند از گوشت بدن اون رو ببره.

پادشاه جیمز: درسته، درسته. الان خوب یادم اومد. اون چی گفت؟ اگر پول من رو در آن روز پرداخت نکنی...

اگر پول من رو در آن روز پرداخت نکنی،

تو همون جا، به همون مقدار یا مقادیری که بود

همانطور که در شرایط بیان شده، جریمه باید صورت پذیرد

آماده باش برای همان مقدار به پوند

از گوشت تنت، بریده و برداشته شود

هر بخشی از بدنت را که مایل باشیم.

گوینده: ما در اینجا اونها رو تنها میذاریم. یه پوند از گوشت تَن؟

تقریبا نصف یک کیلو هستش! کسانی که امروزه انگلیسی صحبت میکنند، وقتی از عبارت یه پوند گوشت تَن استفاده میکنند که خواستار عدالت هستند ولی مجازاتی که اونها به دنبالش هستند انقدر شدید هستش که بیشتر به انتقام شبیه.

در مورد تیر اندازی وحشتناکی که در آمریکا در سینما صورت گرفت توسط تیر انداز جمیز هولمز، بازرس باب گرنت میگه:

کلیپ 1: با این حال که متهم از لحاظ روانی مریض هستش ولی بازرس ایالتی با این موضوع مشکل داره، اون زیر سایه قانون دیوانه نیست، و جامعه لایق این هستش که یه پوند از گوشت تنش رو ازش بگیره.

کلیپ 2: من عذر خواهی کردم و هزینه تعمیر رو پرداختم بعد از اینکه با ماشینش تصادف کردم، ولی برای اون کافی نیست، اون یه پوند از گوشت تنم رو میخواد. فکر کنم قصد داره با پلیس تماس بگیره.

ملکه: آقای شیکسپیر، لطفا به پادشاه بگویید در نهایت چه اتفاقی افتاد، فقط برای اینکه اگر دوباره به خواب رفتن...

پادشاه جیمز: من خوابم نبرد! ولی بله، به من بگید.

ویلیام: خب، انتونیو پول رو برنگردوند.

دادگاه موافقت کرد که اون میتونه خسارت خودش رو بگیره، ولی همچنین دادگاه گفت اون به هیچ عنوان حتی نیمتونه یک قطره از خونش رو بگیره.

پادشاه جیمز: آها! بنابراین انتونیو نجات پیدا کرد.

ویلیام: بله اعلیحضرت.

ملکه: اووه، نمایش داره شروع میشه. حالا دیگه این دفعه رو بیدار بمان، عزیز...

پادشاه جیمز: خوابیدن، یا نخوابیدن: مسئله این است...
Title: A pound of flesh!

Conversation text:

Narrator: It was late in the evening. William Shakespeare is at the palace of King James I.

King James: Mr Shakespeare! Welcome, welcome.

Will: Your majesty, it is a great honour to perform The Merchant of Venice for you a second time.

King James: The Queen and I enjoyed it so much we just had to see it again.

The Queen: You fell asleep halfway through dear, that's why you want to see it again.

King James: Nonsense. Mr Shakespeare, I particularly enjoyed your character Shylock.

But what was all that about a pound of flesh?

Will: Well, Shylock lent some money to the businessman Antonio.

And Antonio promised that if he didn't pay the money back, Shylock could cut a pound of flesh from his body.

King James: That's right, that's right. I remember it well now. What did he say? If you repay me not on such a day…

Shylock: If you repay me not on such a day,

In such a place, such sum or sums as are

Express'd in the condition, let the forfeit

Be nominated for an equal pound

Of your fair flesh, to be cut off and taken

In what part of your body pleaseth me.

Narrator: We'll leave them there for now. A pound of flesh?

That's nearly half a kilogram! Modern English speakers use the phrase a pound of flesh when someone says they want justice, but the punishment they're asking for is so severe that it seems more like revenge.

In the terrible case of US cinema gunman James Holmes, former prosecutor Bob Grant said:

Clip 1: The district attorney will argue that although the defendant is mentally ill, he is not insane under the law, and society deserves its pound of flesh from him.

Clip 2: I apologised and paid for the repairs after I crashed his car, but it isn't enough for him. He wants his pound of flesh. I think he's going to call the police…

The Queen: Mr Shakespeare, please tell the King what happens in the end, just in case he falls asleep again.

King James: I did not fall asleep! But yes, do tell me.

Will: Well, Antonio didn't pay the money back.

The court agreed that Shylock could have his pound of flesh, but the court also said that he could not take even a single drop of blood.

King James: Aha! So Antonio was saved.

Will: Yes, your majesty.

The Queen: Ooh, the play is starting. Now do stay awake this time, dear…

King James: To sleep, or not to sleep: that is the question…
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

fariba99
fariba99 1399/07/22

the play is starting now

fariba99
fariba99 1399/07/22

the play is starting بازی داره شروع میشه

shaghayegh2020
shaghayegh2020 1399/07/21

sleep or not sleep, thsts the question

moeinsarfarazi
moeinsarfarazi 1399/07/13

this story is interesting

mehdiyalame
mehdiyalame 1399/07/12

that i was expected
چیزی که انتظارشو داشتم

sepideh
sepideh 1399/07/07

so much thebetter
چه بهتر

abbasloplop
abbasloplop 1399/07/04

من عاشق بازیگری ام i love acting

amirAMT
amirAMT 1399/07/01

من عاشق بازی گریمIlove acting

zariiii1996
zariiii1996 1399/06/31

this video is interesting

hadigerdbad
hadigerdbad 1399/06/30

I love actingمن عاشق بازیگری ام

پست های مشابه

download from manamo download from google play download from bazar download from myket download from iran apps
telegram icon aparat icon instagram icon

© Copyright 2016-2020 hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.