dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:برج قدرت

متن مکالمه:

گوینده: یه شب تاریک و طوفانی بود. توماس سوان در میخانه محبوب خودش بود، به اسم the Duck and Whistle.

اون داره نقش کینگ ریچارد رو در نمایشنامه ریچارد سوم شیکسپیر تمرین میکنه.

توماس: نام پادشاه برج قدرت است... هووم.

میتونم آروم اجراش کنم: نام پادشاه برج قدرت است... یا عصبانی: نام پادشاه برج قدرت است...

پیشخدمت: بفرمایید آقای ویل، آقای توماس، دو تا آبجو دیگه.

توماس: ویل، این خط رو چطوری بازی کنم؟

انگیزه ریچارد در اینجا چی هستش؟

ویلیام: توماس، توماس، تو متوجه نیستی؟ پادشاه ریچارد داره به جنگ میره.

ارتش مخالف 6 یا 7 هزار تا نیرو داره.

توماس: این خیلی زیاده!

ویلیام: ریچارد نمیترسه. اون سه برابر این تعداد سرباز داره.

توماس: بیست هزار نفر - ارتش بزرگیه!

ویلیام: بله، ولی ریچارد یه چیز قدرتمند تر از حتی بزرگترین ارتش داره.

اون نامش رو داره: پادشاه ریچارد. این نام اون رو قوی و قدرتمند میکنه.

باعث میشه مردم عادی از اون بترسن و بهش احترام بذارن.

توماس: بنابراین نام پادشاه ریچارد مثل یه برج قدرتمند هستش...

ویلیام: دقیقا. دشمن های ریچارد این قدرت رو ندارند.

توماس: بنابراین این جمله نیاز به اعتماد به نفس و قدرت داره.

ویلیام: بله. این نمایش در مورد قدرت هستش - و اینکه مردم برای بدست آوردنش چه کار میکنند. بیا تمرین کنیم.

من Norfolk هستم، فرمانده شما. شش یا هفت هزار نفر در بیشترین توان.

توماس سوان به عنوان ریچارد سوم.

چرا، گردان ما سه برابر حساب میشود. بعلاوه، نام پادشاه برج قدرت است.

که میتونن اونها بهش تکیه کنن بر خلاف ارتش مقابلشون.

ویلیام: خودشه! کارت عالی بود! به سلامتی این میخورم. یه لیوان دیگه آبجو!

پیشخدمت: بفرمایید آقا.

گوینده: ما اونهارو اینجا رها میکنیم.

در ریچارد سوم، یا من دوست دارم بهش بگم، نمایشنامه مافیا،

پادشاه ریچارد هرکسی که بین اون و قدرت مطلقی که اون میخواست ایستاده بود به قتل میرسونه،

از جمله پرنس ولز، برادرش کلرنس، میسترز ریورز، وان و گری، لرد هیستینگز، دو پسر از پادشاه ادوارد چهارم - و همسر خودش!

البته این روزا دیگه لازم نیست خانوادت رو بکشی تا به عنوان برج قدرت شناخته بشی - فقط باید قوی باشی، بشه روت حساب کرد، مورد اعتماد باشی، و خوب باشی در مواقع بحران.

مثل فوتبالیست دیود بکهام که میگه:

کلیپ 1: الکس فرگوسن برای من مثل پدر بود. اون برج قدرت بود.

کلیپ 2: شوهر من برج قدرت بود وقتی من اون عمل را داشتم - اون واقعا به خوبی از من مراقبت کرد.

پیشخدمت: آقای ویل، یه پیام از همسرتون.

گفته اگر تا 5 دقیقه دیگه خونه نباشی، دیگه خودتو اذیت نکن هیچوقت بیای خونه.

توماس: دوباره غل و زنجیر قدیمی ها؟ بیخیال ویل، یه آبجو دیگه بزن!

ویلیام: هوووم... آبجو خوردن، یا نخوردن: مسئله این است.
Title:A tower of strength.

Conversation text:

Narrator: It was a dark and stormy night. Thomas Swann is in his favourite pub, the Duck and Whistle.

He's rehearsing the role of King Richard in Shakespeare's Richard III.

Thomas: The King's name is a tower of strength... Hmmm.

I could play it quietly: The King's name is a tower of strength... or angrily: The King's name is a tower of strength...

Barmaid: Here you go Mr Will, Mr Thomas, two more ales.

Thomas: Will, how should I play this line?

What is Richard's motivation here?

Will: Thomas, Thomas, don't you understand? King Richard is about to go into battle.

The opposing army has six or seven thousand men.

Thomas: That's a lot of men!

Will: Richard is not afraid. He has three times that number of soldiers.

Thomas: Twenty thousand men - that's a big army!

Will: Yes, but Richard has something more powerful than even the greatest army.

He has his name: King Richard. That name makes him strong; powerful.

It makes ordinary people fear and respect him.

Thomas: So the name King Richard is as strong as a tower...

Will: Exactly. Richard's enemies don't have that.

Thomas: So this line needs strength and confidence.

Will: Yes. This play is about power - and what people will do to get it. Let us rehearse.

I am Norfolk, your general. Six or seven thousand is their utmost power.

Thomas Swann as Richard III

Why, our battalion trebles that account. Besides, the King's name is a tower of strength

Which they upon the adverse party want.

Will: You have it! Well done! I'll drink to that. Another jug of ale!

Barmaid: Here you are, sir.

Narrator: We'll leave them there for now.

In Richard III, or as I like to call it, the Mafia play,

King Richard murdered everyone that stood between him and the absolute power that he wanted,

including the Prince of Wales, his brother Clarence, Misters Rivers, Vaughn and Grey, Lord Hastings, King Edward IV's two young sons - and his own wife!

Of course, these days, you don't have to kill your family to be described as a tower of strength - you just have to be strong, reliable, trustworthy, dependable and good in a crisis.

Like footballer David Beckham, who said:

Clip 1: Alex Ferguson was like a father to me. He was a tower of strength.

Clip 2: My husband was a tower of strength when I had that operation - he really looked after me well.

Barmaid: Mr Will, a message from your wife.

She says if you're not home in five minutes, don't bother coming home ever again.

Thomas: The old ball and chain at it again, eh? Come on Will, have another beer!

Will: Hmmm... To beer, or not to beer: that is the question.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

nfas9
nfas9 1399/11/09

کارتون خوب استyou work is good

latifnori
latifnori 1399/10/12

you work is good کار شما خوب است

hamidhemaati71
hamidhemaati71 1399/08/02

Man will win with effort
انسان با سعی و تلاش پیروز خواهد شد

fariba99
fariba99 1399/07/22

it was a dark and stormy night شب سرد و تاریکی بود

shaghayegh2020
shaghayegh2020 1399/07/21

i could play it quitely من میتونم این کار را به خوبی انجام دهم

man3our
man3our 1399/06/27

کار شما خوب است
you workis Good

helenaaa
helenaaa 1399/06/24

کار شما خوب استyou workis good

AmiRFizI
AmiRFizI 1399/06/02

you workis goodکار شما خوب است

Hamid77
Hamid77 1399/06/02

you work id goodکار شما خوب است

arezooalipour
arezooalipour 1399/06/02

you work id good کار شما خوب است

پست های مشابه

رایگان

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

رایگان

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

رایگان

شهاب سنگ ها و ستاره ها

داستان کوتاه

video icon

رایگان

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

رایگان

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک پوند گوشت!

داستان کوتاه

video icon

رایگان

هملت واقعا دیوونس؟

داستان کوتاه

video icon

رایگان

تو قلبت رو بستی روی آستینت

داستان کوتاه

video icon

رایگان

به دنبال غاز وحشی!

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

من یک اینچ هم حرکت نمیکنم

داستان کوتاه

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.