dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
اون 19 سالش بود با یه بچه تو شکمش
تو قسمت شرقی شهر، اون هر روز کار می کرد.
عصر ها ظرف ها رو می شست،به سختی میتونست رو پاهاش وایسته(خیلی خسته می شد)
فکر میکرد که شانسش قراره تغییر کنه (اوضاش بهتره بشه)
شبا با اتوبوس بر می گشت به
آپارتمان نقلی اش،وقتی که چراغارو روشن می کرد
رو صندلی می نشست، و به خودش می گفت همه چی خوبه
منتظر و امیدوار بود که روزی بچه اش بدنیا میاد
اون(بچه )هرگز تنها نمیشه
یه تیکه گاه خواهد داشت
و وقتی شبا سرد شن(اوضا خراب شه)
اون میگه
دنیا کامل نیست،ولی این اونقدرا هم بد نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم،و آن همه چیز هایی است که داریم
من مادرت خواهم بود، و دستانت را خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
وقتی که دنیا کامل نیست،وقتی که دنیا مهربون نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم جفتمون خوب خواهیم بود
من مادرت خواهم بود،و دستانت را خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
اونا 90 سالشون بود و روزگار رو میگزروندن
تو قسمت غربی شهر،کنار همونجایی که نامزد کرده بودن
عکس هایی از خاطره هاشون روی دیوار داشتن
و اگرچه زندگی هرگز آسون نبوده،اونا شکر گذار بودن که باهمن
با ههمدیگه،و اگرچه بعضی وقتا خیلی سخت بود
حتی وقتی زنه مرده رو عصبی می کرد،مرده هیچوقت قلب زنشو نمی شکوند
نه،اونا پول برای داشتن یه ماشین فانتزی نداشتند
ولی اونا هرگز نیاز به سفر نداشتن چون هرگز از هم جدا نمی شدند
حتی در آخر
عشقشان قوی تر از
روزی بود که برای اولین بار همدیگه رو دیده بودن
اونا میگفتند
دنیا کامل نیست،ولی این اونقدرا هم بد نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم،و آن همه چیز هایی است که داریم
من معشوق تو خواهم بود،و دستاتو خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
وقتی که دنیا کامل نیست،وقتی که دنیا مهربون نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم جفتمون خوب خواهیم بود
من معشوق تو خواهم بود،و دستانت را خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
من 23 سالمه، و اطرافیانم دارن پیر میشن
می دونم که اونا همیشه نیستند و من از اینکه تنها باشم میترسم
پس من از خواهرم تشکر می کنم،اگرچه بعضی وقتا دعوا می کنیم
وقتی دبیرستان آسون نبود،اون دلیلی بود که دَوّم آوردم
می دونم که اون هرگز منو ترک نمی کنه و من بدم میاد گریه اش رو ببینم
پس من این شعرو نوشتم تا بهش بگم همیشه کنارشم
من این شعرو نوشتم تا بهش بگم همیشه کنارشم
من این شعرو نوشتم تا بهش بگم که
دنیا کامل نیست،ولی این اونقدرا هم بد نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم،و آن همه چیز هایی است که داریم
من معشوق تو خواهم بود،و دستاتو خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
وقتی که دنیا کامل نیست،وقتی که دنیا مهربون نیست
اگه ما همدیگه رو داشته باشیم جفتمون خوب خواهیم بود
من برادر تو خواهم بود،و دستانت را خواهم گرفت
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
بهتره بدونی که من بخاطر تو اونجا خواهم بود
She was 19 with a baby on the way
On the East Side of the city, she was working every day
Cleaning dishes in the evening, she could barely stay awake
She was clinging to the feeling that her luck was gonna change
And ‘cross town she would take the bus at night
To a one bedroom apartment, and when she’d turn on the light
She would sit down at the table, tell herself that it’s alright
She was waiting on the day she hoped her baby would arrive
She’d never be alone
Have someone to hold
And when nights were cold
She’d say
The world’s not perfect, but it’s not that bad
If we got each other, and that’s all we have
I will be your mother, and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
When the world’s not perfect, when the world’s not kind
If we have each other then we’ll both be fine
I will be your mother, and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
They were 90 and were living out their days
On the Westside of the city, next to where they got engaged
They had pictures on the walls of all the memories that they’d made
And though life was never easy, they were thankful that they stayed
With each other, and though some times were hard
Even when she made him angry, he would never break her heart
No, they didn’t have the money to afford a fancy car
But they never had to travel ’cause they’d never be apart
Even at the end
Their love was stronger than
The day that they first met
They’d say
The world’s not perfect, but it’s not that bad
If we got each other, and that’s all we have
I will be your lover, and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
When the world’s not perfect, when the world’s not kind
If we have each other then we’ll both be fine
I will be your lover , and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
You should know I’ll be there for you
I’m 23, and my folks are getting old
I know they don’t have forever and I’m scared to be alone
So I’m thankful for my sister, even though sometimes we fight
When high school wasn’t easy, she’s the reason I survived
I know she’d never leave me, and I hate to see her cry
So I wrote this verse to tell her that I’m always by her side
I wrote this verse to tell her that I’m always by her side
I wrote this verse to tell her that
The world’s not perfect, but it’s not that bad
If we got each other, and that’s all we have
I will be your brother, and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
When the world’s not perfect, when the world’s not kind
If we have each other then we’ll both be fine
I will be your brother, and I’ll hold your hand
You should know I’ll be there for you
You should know I’ll be there for you
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

hadigerdbad
hadigerdbad 1399/06/28

she eats her breakfast at morningاو صبح، صبحانه اش را خورد.

Absaf
Absaf 1399/06/26

you have very moneyتو پول زیادی داری

hayla
hayla 1399/06/06

you have every money
تو خیلی پول داری

AMir13741374
AMir13741374 1399/05/26

tou have every moneyتو خیلی پول داری

galimud
galimud 1399/05/23

you have every money تو خیلی پول داری

arezu77
arezu77 1399/05/20

You have every Money
تو خیلی پولداری

farzad47
farzad47 1399/05/19

I will be your brotherمن برادر تو خواهم بود

hamzehlooiman
hamzehlooiman 1399/05/18

you have every moneyتو خیلی پولداری

hamed1993
hamed1993 1399/05/18

متن این موزیک خیلی زیباست
The lyrics of this music are very beautiful

reza55
reza55 1399/05/18

You have every moneyتو خیلی پول داری

پست های مشابه

اشتراکی

All We Are

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Miss You More

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Feel Again

نماهنگ

video icon

رایگان

Do You Want to Build a Snowman?

نماهنگ

video icon

اشتراکی

7 Rings

نماهنگ

video icon

اشتراکی

No Place

نماهنگ

video icon

اشتراکی

It's You

نماهنگ

video icon

رایگان

Chances

نماهنگ

video icon

رایگان

Hunger

نماهنگ

video icon

رایگان

I Built A Friend

نماهنگ

video icon

اشتراکی

I Do

نماهنگ

video icon

رایگان

Perfect

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Fly Me To The Moon

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Breaking Me

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Beauty And A Beat

نماهنگ

video icon

اشتراکی

Mind Is A Prison

نماهنگ

video icon

رایگان

Princesses Don't Cry

نماهنگ

video icon

رایگان

Someone You Loved

نماهنگ

video icon

رایگان

Oh My God

نماهنگ

video icon

رایگان

Shotgun

نماهنگ

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.