dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:من باید بد باشم.

متن مکالمه:

گوینده: یه روز طوفانی ماه نوامبر بود.
ویلیام شیکسپیر در کاخ پادشاه جیمز اول هستش. اون در حال صرف شام با پادشاه و ملکه است.

پادشاه جیمز: آقای شیکسپیر، بیشتر شراب بریزید. این چیه؟ آب؟ شراب من کجاست؟!

ملکه: حال عزیزم، تو میدونی نبایستی شراب زیاد بنوشی.
دکتر ها میگن برای سلامتی شما خوب نیست!

پادشاه جیمز: شراب ممنوع؟! بانو، شما خیلی با بد رفتار هستید.
شما موافقید آقای شیکسپیر؟

ویلیام: اعلیحضرت ، ملکه با شما بد رفتاری میکند، که تنها مهربان باشد، مثل شخصیت هملت من، شاهزاده دانمارک.

پادشاه جیمز: آیا هملت شراب پادشاه را برمیدارد؟

ویلیام: نه، نه اعلیحضرت هملت حرف های زشت و حرف های زشتی به مادر خود میزند و کارهای وحشتناکی انجام میدهد، با ملکه.

اون عصبانی هستش چون مادرش با عموش کلادیوس ازدواج کرده، خیلی زود بعد از مرگ پدرش.

هملت گمان میکند که مادرش، یا عمویش، و یا هر دو، پدر او را کشته اند، که بتونند با همدیگر ازدواج کنند.

پادشاه جیمز: خب! عجیب نیست که چرا حرف های زشتی میزد. ولی اون چطور میخواد مهربان باشه، برای من سواله؟ ادامه بده، ادامه بده...

ویلیام: اعلیحضرت، هملت به مادرش میگه که اون این حرف های زشت و وحشتناک رو زد که بهش این شوک رو بده و اون بتونه درک کنه که ازدواجش اشتباه بوده و این یه گناه هستش.
ولی اون میگه، میتونه مادرش شروع کنه به جبران گناه و شخص بهتری باشه اگر همسر جدیدش رو ترک کنه.
برای همینه که میگه من میبایستی بد باشم، فقط برای اینکه مهربان باشم.

رابرت هارلی در نقش هملت: پس دوباره، شب بخیر.

من میبایستی بد باشم، فقط برای اینکه مهربان باشم

از این رو بدی شروع میشه و بدترین در پشت سر باقی میمونه.

یک کلمه اضافی، خانم خوب.

گوینده: ما در اینجا رهاشون میکنیم فعلا.

مخاطب های شیکسپیر عاشق خشونت و احساسات قدرتمند در تراژدی های انتقام او بودند.

ولی هملت کاراکتر انتقام معمولی شما نیست. اون کسی هستش که فکر میکنه و مرد عمل میشه.

در انگلیسی مدرن، عبارت شیکسپیر معمولا کوتاه شده به من میبایستی بد باشم که بتونم مهربان باشم.

یا فقط بد باشم تا مهربان باشم. مردم اینو وقتی که یه کار نا مهربانی انجا م میدن که در نهایت در واقع به نفع یکی میشه میگن.

این عنوان یه آهنگ در یک فیلم آمریکایی به اسم 10 تا چیز تو که من متنفرم ازشون هست.

کلیپ 1: بد بودن برای مهربان بودن، خیلی نشانه خوبیه

بد بودن برای مهربان بودن، به معنی اینه که من عاشقتم، عزیزم...

کلیپ 2: میدونم من ناراحتش کردم وقتی گفتم بهش که موهاتو کوتاه کن، ولی خیلی به هم ریخته بود: مجبور بودم بد باشم که مهربان باشم.

پادشاه جیمز: به من بگو آقای شیکسپیر، آیا ملکه نصیحت هملت رو دنبال میکنه؟


ویلیام: متاسفانه خیر، اعلیحضرت.

ملکه: اون میبایستی به حرفش گوش میکرد.

پادشاه جیمز: کاملا درسته، کاملا درسته.

ملکه: و میبایستی به من گوش کنی عزیز. شراب دیگه ممنوع!

پدشاه جیمز: هوووم. گوش کردن یا گوش نکردن، مسئله این است.
title:I must be cruel

Conversation text:

Narrator: It was a windy November day.
William Shakespeare is at the palace of King James I. He's having dinner with the King and Queen.

King James: Mr Shakespeare, have some more wine. What's this? Water? Where's my wine?!

The Queen: Now dear, you know you mustn't drink too much wine.
The doctor says it's bad for your health!

King James: No wine?! Madam, you are very cruel to me.
Don't you agree, Mr Shakespeare?

Will: Your Majesty, the Queen is being cruel, only to be kind, like my character Hamlet, the Prince of Denmark.

King James: Does Hamlet take away the King's wine?

Will: No, no, your Majesty: Hamlet says cruel and terrible things to his mother, the Queen.
He's angry because she married his uncle Claudius, very soon after his father's death.
Hamlet suspects that his mother, or his uncle, or both of them, killed his father, so that they could marry each other.

King James: Well! No wonder he's saying cruel things. But how is he going to be kind, I wonder? Go on, go on…

Will: Your Majesty. Hamlet tells his mother that he said these cruel and terrible things to shock her into realising that this marriage is wrong – it's a sin.
But he says she can begin to make up for the sin and be a better person if she leaves her new husband.
That's why he says 'I must be cruel, only to be kind'.

Robert Harley as Hamlet: So, again, good night.

I must be cruel, only to be kind:

Thus bad begins and worse remains behind.

One word more, good lady.

Narrator: We'll leave them there for now.

Shakespeare's audiences loved the violence and powerful emotions in his revenge tragedies.

But Hamlet is not your typical revenge character. He's a thinker who becomes a man of action.

In modern English, Shakespeare's phrase is usually shortened to I must be cruel to be kind.

Or just cruel to be kind. People say it when they do something unkind that will actually benefit someone.

It's the title of a song in the American movie 10 Things I Hate About You.

Clip 1: Cruel to be kind, it's a very good sign
Cruel to be kind, means that I love you, baby…

Clip 2: I know I upset her when I told her to get a haircut, but it was such a mess: I had to be cruel to be kind.

King James: Tell me Mr Shakespeare, does the Queen follow Hamlet's advice?

Will: I'm afraid not, your Majesty.

The Queen: She should have listened to him.

King James: Quite right, quite right.

The Queen: And you should listen to me dear. No more wine!

King James : Hmmm. To listen or not to listen, that is the question.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

voryaroubina
voryaroubina 1399/12/05

i should be a good person
من باید یه شخص خوب باشم

samira6788
samira6788 1399/11/19

Cruel king
پادشاه ظالم

nfas9
nfas9 1399/11/09

من نباید بد باشم i musnt be bad

sera
sera 1399/08/16

i must to be good من باید خوب باشم

amirmohammadsani
amirmohammadsani 1399/07/23

imust tobe goodمن بایدخوب باشم

fariba99
fariba99 1399/07/22

he is having diner whit his father

ferjanisassi
ferjanisassi 1399/07/22

he is the heroic kigndoom

shaghayegh2020
shaghayegh2020 1399/07/22

i musnt be bad من نباید بد باشم

man3our
man3our 1399/06/27

من باید خوب باشم
I must tobe good

amirreza1234a
amirreza1234a 1399/06/26

imust be badمن باید بد باشم

پست های مشابه

رایگان

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

رایگان

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

رایگان

شهاب سنگ ها و ستاره ها

داستان کوتاه

video icon

رایگان

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

رایگان

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک پوند گوشت!

داستان کوتاه

video icon

رایگان

هملت واقعا دیوونس؟

داستان کوتاه

video icon

رایگان

تو قلبت رو بستی روی آستینت

داستان کوتاه

video icon

رایگان

به دنبال غاز وحشی!

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

من یک اینچ هم حرکت نمیکنم

داستان کوتاه

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.