dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:ملکه الیزابت اول

متن مکالمه:

گوینده: صبح یه روز بهاری در سال 1601 بود.
ویلیام شیکسپیر در حال ملاقات ملکه الیزابت اول انگلستان هستش. اون امروز خیلی خوشحال نیست…

ملکه الیزابت اول: من نخواهم گذاشت دشمنانم زندگی کنند.
فردا اون چهره مریض، قاتل بزدل ارلِ اسکس خواهد مرد، و مردم خواهند دانست که من دستور داده ام.

ویلیام: بسیار خوب، اعلیحضرت.

ملکه الیزابت اول: بازیگرانت ریچارد دوم رو فردا برای من اجرا میکنند.

ویلیام: افتخاری بزرگ، اعلیحضرت.

ملکه الیزابت اول: اگرچه اونها همین نمایش رو برای ارل و اسکس زشت و کریه اجرا کردند وقتی که داشت برنامه ریزی میکرد من رو به قتل برسونه...

ویلیام: اعلیحضرت...

ملکه الیزابت اول: من میبایستی تو و بازیگرانت را تنبیه کنم برای اون، شیکسپیر من باید سر همه شما رو از تن جدا کنم، یا حداقل در برج شما را زندانی کنم.

ویلیام: اعلیحضرت...

ملکه الیزابت اول: از خوشانسی تو من ملکه دل رحمی هستم ولی ضعیف نیستم.
من اجازه نخواهم داد هیچ کس درباره شخصیت یا اعمال من بد گویی کند.
من ملکه انگلستان هستم و شهرت من، همه چیز است.
دشمنان من باید بترسند و به من احترام بگذارند و مردم باید عاشق من باشند.
شایعه ها باید خاموش شود و خیانت کاران باید به جزای خود برسند. تو موافق نیستی؟

ویلیام: اعلیحضرت با تدبیرترینِ ملکه ها هستند.
یه شهرت خوب همه چیز هستش. قطعا، در نمایش من، ریچارد دوم، توماس موبری میگه: ارباب بسیار عزیزم، خالص ترین جواهر...

توماس موبری: ارباب بسیار عزیزم،
خالص ترین جواهر، تمام چیزهای فانی
شهرتی بی نظیر و بدون نقص است

ملکه الیزابت اول: سخن زیبایی بود، شیکسپیر. شهرتی بی نظیر به واقع مهمترین و با ارزشترین چیز در هر زندگی است. تو میتونی بری.

ویلیام: اعلیحضرت...

گوینده: ما فعلا اینها رو در اینجا رها میکنیم.

در روزگار شیکسپیر، شهرت شما چیزهایی که مردم دیگر باور داشتند و میگفتند درباره شخصیت و رفتارهای شما ، بسیار مهم بود.

در واقع، شهرت خود شخص ویلیام شیکسپیر به عنوان یک نویسنده در طول زندگیش انقدر خوب بوده،

بسیاری از ناشر های متقلب، کار های ضعیف تر دیگر نویسندگان را چاپ میکردند، و وانمود میکردند که کارهای شیکسپیر بوده است.

این روزها، عبارت شهرت بدون نقص، شخصی یا سازمانی را توصیف میکند که شخصیت خوب و پاکی دارد، و بسیار صادقانه و سالم رفتار میکند.

وب سایت خبری Scottish Herald رو در نظر بگیرید، در مورد بحث قرار داردن رسوایی فساد مالی فولکس واگن. گفت:

کلیپ 1: تحلیلگران همچنین پرسیدند که آیا این افشائیات باعث آسیب های غیر قابل بازگشت به شهرت بدون نقص فولکس واگن در سالهای پیش میشود یا خیر.

کلیپ 2: یکی دیگر از وزرشکاران را برای مصرف دارو گرفتند؟ من برای این یکی واقعا سورپرایز شدم - اون همیشه شهرت بدون نقصی داشت.

ویلیام: رابرت، توماس، به من کمی شراب اِیل بدید... ما نمایش ریچارد دوم رو فردا انجام میدیم. و بهتر است که نمایش خوبی باشد یا میتونه برای ما برج رو در بر داشته باشد.

رابرت هارلی و توماس سوان: اوه عزیز. اوه نه. به برج رفتن، یا به برج نرفتن: مسئله این است.
title:Queen Elizabeth I

Conversation text:

Narrator: It was a spring morning in 1601.
William Shakespeare is visiting Queen Elizabeth I of England. She's not very happy today...

Queen Elizabeth I: I will not allow my enemies to live.
Tomorrow that ill-faced, murderous coward the Earl of Essex will die, and the people will know that I commanded it.

Will: Very good, your Majesty.

Queen Elizabeth I: Your players will perform Richard II for me tomorrow.

Will: A great honour, your Majesty.

Queen Elizabeth I: Even though they performed that same play for the filthy, crooked Earl of Essex while he was planning to kill me…

Will: Your Majesty…

Queen Elizabeth I: I really ought to punish you and your players for that, Shakespeare – I should cut off all your heads, or at least imprison you in the Tower…

Will: Your Majesty…

Queen Elizabeth I: Lucky for you that I am a merciful Queen – but I am not weak.
I will not allow anyone to speak badly of my character or my actions.
I am Queen of England and my reputation is everything.
My enemies must fear and respect me and the people must love me.
Gossips must be silenced and traitors must be punished. Do you not agree?

Will: Your Majesty is the wisest of queens.
A good reputation is everything. Indeed, in my play, Richard II, Thomas Mowbray says: \"My dear dear lord, The purest treasure…

Thomas Mowbray: My dear dear lord,
The purest treasure mortal times afford
Is spotless reputation

Queen Elizabeth I: Well said, Shakespeare – a spotless reputation is truly the most important and precious thing in any life. You may go.

Will: Your Majesty…

Narrator: We'll leave them there for now.

In Shakespeare's day, your reputation – the things other people believed and said about your character and actions – was very important.

In fact, William Shakespeare's own reputation as a writer was so good that during his lifetime,

several dishonest publishers published other, lesser writers' work, pretending that it was Shakespeare's.

These days, the phrase spotless reputation describes a person or organisation that has a good, clean character and behaves decently and honestly.

Take news website Scottish Herald, discussing the 2015 Volkswagen emissions data falsification scandal. It said:

Clip 1: Analysts have also asked whether the revelations will cause irreversible damage to Volkswagen's previously spotless reputation.

Clip 2: Another athlete caught taking drugs? I'm surprised at this one though – she always had a spotless reputation.

Will: Robert, Thomas, give me some ale… we're doing Richard II, tomorrow. And it'd better be good, or it could be the Tower.

Robert Harley & Thomas Swann: Oh dear. Oh no. To the tower, or not to the tower: that is the question.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

voryaroubina
voryaroubina 1399/12/05

i hate cold weather.
از ابو هوای سرد متنفرم

samira6788
samira6788 1399/11/19

Preatyqueen ملکه زیبا

nfas9
nfas9 1399/11/09

من از پارک متنفرم i hate park

nfas9
nfas9 1399/11/09

من از پارک متنفرم i hate park

Fatemeh5947
Fatemeh5947 1399/10/05

من از پارک متنفرمi hate park

sera
sera 1399/08/16

he is a writer اوهست یک نویسنده

fariba99
fariba99 1399/07/22

i dont allow my enemies to live من به دشمنان اجا ه زندگی نخواهم داد

shaghayegh2020
shaghayegh2020 1399/07/22

im lucky for you من برای تو ارزوی موفقیت می کنم

alinaderi1363
alinaderi1363 1399/06/30

get rid of از شر چیزی خلاص شدن

Absaf
Absaf 1399/06/25

i hate parkمن از پارک متنفرم

پست های مشابه

رایگان

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

رایگان

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

رایگان

شهاب سنگ ها و ستاره ها

داستان کوتاه

video icon

رایگان

اون شناور نمی مونه

داستان کوتاه

video icon

رایگان

بسیار نو

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

پری دریایی بودن

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

راهنمای تیم

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

باشگاه داستان نویسی

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

یک سرنخ دیگر

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

میهمانی شب

داستان کوتاه

video icon

رایگان

یک پوند گوشت!

داستان کوتاه

video icon

رایگان

هملت واقعا دیوونس؟

داستان کوتاه

video icon

رایگان

تو قلبت رو بستی روی آستینت

داستان کوتاه

video icon

رایگان

به دنبال غاز وحشی!

داستان کوتاه

video icon

اشتراکی

من یک اینچ هم حرکت نمیکنم

داستان کوتاه

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.