dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
بنابراین اکنون ما فقط نمونه ای از آب را از حوضچه می گیریم تا موجودات زنده در آنجا را ببینیم .

حتی برترین علم جهانی می تواند با استخر و دسته سلفی شروع شود.
من فرض می کنم که زندگی در حال رشد است. اما من چیزی در آن نمی بینم.\"نه ، اما هنگامی که زیر میکروسکوپ نگاه کنید ، خواهید دید.\"
این بخش کوچکی از یکی از بزرگ ترین پروژه های علمی تا کنون است - برای خواندن DNA تمام زندگی غیر انسانی روی کره زمین.
هر گیاه ، حیوان ، قارچ و ارگانیسم تک سلولی شامل آنهایی می شود که در حوضچه محل فعالیت این افراد قرار دارند.
دکتر Iain Macaulay ، مدیرگروه توسعه فنی ، موسسه ارلاماین
واقعا هیجان انگیز است در طول ده سال گذشته یا بیشتر ، تکنیک های زیادی در علوم پزشکی برای انجام توالی تک سلولی ایجاد شده است ... بنابراین ، به تجزیه و تحلیل DNA سلولهای مجزا انسان یا موش ها می پردازیم. و آنچه ما انجام می دهیم تطبیق آن فناوری ها است.بنابراین [چیزهایی] وجود دارد که در اینجا نامی ندارد ، چه رسد به توالی DNA آنها.
آنها حتی نامی ندارند.
دکتر Iain Macaulay ، رهبر گروه توسعه فنی ، موسسه ارلام
کاملاً ممکن است ، بله آنها با مطالعه DNA از گونه های وحشی ، امیدوارند که بتوانند پاسخی برای مشکلات جهانی پیدا کنند. مانند نحوه تولید محصولات زراعی برای مقاومت در برابر بیماری و تغییرات آب و هوا.
طی یک دهه آینده ، ده همکار انگلستان کد ژنتیکی شصت و شش هزار گونه را رمزگشایی می کنند. [این] بخشی از تلاش جهانی برای توالی یک و نیم میلیون موجود زنده است - با نتایج رایگان برای استفاده همه.
So now we're just taking a sample of water from the pond so we can see what living things are in there.
Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick.
I'm assuming that's teeming with life. But I can't see anything in it.
\"No, but once you look under the microscope, you will see.\"
This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth.
That's every plant, animal, fungi and single-cell organism,
including the ones in the pond where these guys work.
Dr Iain Macaulay, Technical Development Group Leader, Earlham Institute
It's really exciting. Over the last ten years or so, a lot of techniques have been developed in biomedical sciences for doing single-cell sequencing… so, to analyse the DNA of individual cells from humans or mice. And what we're doing is adapting those technologies.
So there's [there're] things in here that don't have a name, let alone having their DNA sequence. They don’t even have a name yet.
Dr Iain Macaulay, Technical Development Group Leader, Earlham Institute
It's entirely possible, yeah.
By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change.
Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. [It's] part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

mohammadgozalzade78
mohammadgozalzade78 1402/09/02

It's really excitingواقعا هیجان انگیز است

mohammadgozalzade78
mohammadgozalzade78 1402/09/02

I'm a doctorمن یک پژشک هستم

amirmohamadi
amirmohamadi 1399/06/25

من یک پزشک هستمI'm a doctor

amirmohamadi
amirmohamadi 1399/06/25

دوست من یک پزشک موفق استMy friend is a successful doctor

amirmohamadi
amirmohamadi 1399/06/25

My sister is a successful doctorخواهر من یک پزشک موفق است

nastaranramezanzadeh
nastaranramezanzadeh 1399/06/01

واقعا هیجان انگیز است
lts really exciting

nargestaheri77
nargestaheri77 1399/05/31

It's really exciting واقعا هیجان انگیز است

amirmahdi1
amirmahdi1 1399/05/30

Never leave a true relationship for a few fault Nobody is perfect
Nobody is correctهیچوقت یه رابطه ی واقعی رو برای چند تا خطای کوچیک تموم نکن
نه هیچکس کامله
نه هیچکس بدون خطا ...

mohammadtato
mohammadtato 1399/05/28

موجودات زنده را ببینم see what living things

elahe551
elahe551 1399/05/26

It's really exciting
واقعا هیجان انگیز است

پست های مشابه

رایگان

گزارش هواشناسی

اخبار

video icon

اشتراکی

مشکلات جهانی پلاستیک

اخبار

video icon

اشتراکی

Turning Plastic Into Sportswear

اخبار

video icon

اشتراکی

آزمایش مثبت گربه خانگی به ویروس کرونا

اخبار

video icon

اشتراکی

یک پنجم گیاهان جهان در معرض خطر هستند

اخبار

video icon

اشتراکی

Future Simple Tense Part 2

اخبار

video icon

رایگان

Rainbow recycling

اخبار

video icon

رایگان

مرد یخی

اخبار

video icon

اشتراکی

هشدار سلامت مواد غذایی

اخبار

video icon

اشتراکی

رستوران های فرانسوی و جنگ با تغییرات آب و هوایی

اخبار

video icon

رایگان

Baby Elephant Zoo Trade Banned

اخبار

video icon

اشتراکی

جزیره ماشین برقی

اخبار

video icon

رایگان

ماشین ذهن خوانی

اخبار

video icon

اشتراکی

راز لبخند مونا لیزا

اخبار

video icon

رایگان

زنی که در کوه های یخ شنا می کند

اخبار

video icon

رایگان

آتش سوزی استرالیا: کشاورزان با ضرر مواجه هستند

اخبار

video icon

رایگان

Toy-free play trial

اخبار

video icon

اشتراکی

Dog Garden

اخبار

video icon

رایگان

نقشه برداری مردگان

اخبار

video icon

رایگان

The Hungry Swans

اخبار

video icon

download from manamo download from google play download from bazar download from myket
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2021-2024 www.hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.