صرف فعل در زبان فرانسه

0

در زبان های مختلف صرف افعال به صورت های مختلفی انجام می شود و قاعده و قانون خاص خود را دارد. در زبان فارسی، فعل با توجه به فاعل صرف می شود.

این گفته بدین معناست که با توجه به اول شخص جمع و مفرد، دوم شخص جمع و مفرد و سوم شخص جمع و مفرد می بایست فعل صرف شود و بخش های دیگر مانند مفعول، هیچ تاثیری روی صرف افعال نخواهند داشت.

شباهت و تفاوت صرف فعل در فارسی و فرانسوی

در زبان فارسی برای صرف فعلی مانند (گفتن) پسوند مصدر ساز یعنی گفت را در نظر می گیریم و با توجه این که چندم شخص است و این که مفرد یا جمع است پسوند مناسب را اضافه می کنیم و فعل را صرف می کنیم. در نتیجه در زبان فارسی پسوند های مشابهی را برای همه فعل ها در نظر می گیریم.

تفاوت زبان فرانسوی با زبان فارسی در صرف فعل ها این است که مصدر فعل در نظر گرفته می شود و فعل با توجه به نوع مصدری که دارد به صورت های گوناگونی صرف می شود. در نتیجه در زبان فرانسوی در ابتدا باید نوع فعل شناسایی شود و با انتخاب پسوند مناسب اقدام به صرف فعل شود.

شباهت ها و تفاوت های فارسی و فرانسوی

طریقه صرف انواع افعال در زبان فرانسوی

برای صرف افعال مختلف در زبان فرانسه باید سه دسته کلی افعال فرانسوی را بشناسید که با توجه به حرف آخر مصدر این افعال قابل شناسایی هستند.

  1. برخی افعال در زبان فرانسه دارای پسوند مصدری er هستند که صرف آن ها بسیار ساده و آسان انجام می شود و از قاعده مشخصی پیروی می کنند.
  2. سری دیگر افعال دارای پسوند مصدری ir هستند که حالت جمع و حالت مفرد صرف این افعال تا حدی با یک دیگر متفاوت هستند.
  3. برخی افعال پسوند های مصدری ir، indre، oir و ettre هستند که این افعال معمولا بی قاعده هستند و قواعد نسبتا دشوار تری برای صرف دارند.
صرف فعل های فرانسوی با توجه به مصدر

افرادی که تمایل دارند به تقویت زبان فرانسه در کوتاه ترین زمان بپردازند، می توانند از آموزش های اساتید مانامو استفاده کنند که به صورت فیلم های آموزشی و درس به درس برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است.

نکته بسیار جذاب و جالب توجهی که در مانامو وجود دارد کسب درآمد خانگی در کنار یادگیری زبان است که با مراجعه به این صفحه می توانید شرایط و نکات لازم در مورد آن را مطالعه کنید.

تلگرام مانامو

اینستا مانامو

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه