dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:جرد لتو-تامی کدول (3)

متن:

فکر میکنم یوسمیتی جایی هست که باعث شد من

همه جوره عاشق تو طبیعت بودن بشم

وقتی خونه هستم و دارم چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده رو به یاد میارم

که خیلی رویایی بودن در دوره های مختلف زندگی

تقریبا تمام اونها اینجا در یوسمیتی گذرانده شده

اینجا جایی هست که من یاد گرفتم عاشق طبیعت باشم

جایی که من عاشق همسرم شدم

جایی که من تشکیل خانواده دادم

با این حال که من اهل کالیفرنیا نیستم

ولی انگار جایی هست که قلبم به اونجا تعلق داره

میخوای سنگ نوردی کنی؟ میخوای این کارو انجام بدی؟

من؟

بله!

ولی تو قراره من رو بی لِی (پشتیبانی از کسی به وسیله بستنش به شخص دیگری یا یک جسم) کنی؟

من؟

نه تامی

تامی میتونه من رو بی لِی کنه

من تامی رو میخوام که من رو بی لِی کنه

انگار ... میدونی

اون میگه، به اندازه کافی چایی تو چین نیست

آره خب ما در واقع داریم فکر میکنیم از یه گودال یکمی بریم پایین

که بتونیم طناب رو شل کنیم و بعدش هر دومون بریم پایین

و ما همه تجهیزات و چیزهای دیگه رو میاریم

و بعدش میایم بالا درست مثل اینکه

روی یه مسیر نرمال میخوای انجام بدی من جلوتر رهبری میکنم

و بعدش تو پشت سر من میای و تجهیزات رو جمع میکنی

من پایه ام - جومار چیه؟

کجا باید جومار رو تمرین کنیم؟ لبه سخره؟

بیا همینجا خیلی سریع باهم تمرینش کنیم

وقتی تو قراره جومار کنی، تمام کاری که باید انجام بدی

اینه که این ها رو از هارنست جدا میکنی

میبندیشون روی طنابت و بعدش تو آماده رفتنی

یکم جومار میکنی بالا، چفتش میکنی به یک گیره

جومار رو جدا میکنی

پس چفت کنم که بتونم سریع این رو از کمربندم آزاد کنم

تاحالا فکر کردی که شاید اولین بارت

باید پایین رفتن از کنار خونت باشه

به جای ارتفاع 3,000 فوتی!

کلی سوال درباره تجهیزات هست

آره معمولا ما اینطوری انجام میدیم که یه جایی رو پیدا میکنیم

که طناب رو به صورت عمودی بهش ببندیم و تمرین میکنیم

آره، آره به نظر منطقی میاد

ولی هیچوقت اینطوری کار نمیکنه

اولین جومار من گفتن بگیر و برو

انجامش میدی!

و بعدش چیکار میخوام انجام بدم؟

بعدش دستت رو بذار اینجا و

به آرومی پات رو بذار روی لبه

همینه

اوکی، همه چیز خوبه

من میخوام شروع کنم یکمی بدمش پایین

انجام بده

اوکی، خوشگله

میتونه راحت تر باشه اگر تو این طناب رو جومار کنی

و من این یکی آبیه رو جومار کنم

بوم، دقیقا همینطوری

اوکی. من از سخره جدا شدم

خب تو همونجا باید وایسی و

ما ادامه طناب رو میندازیم پایین

و من تو رو بی لِی میکنم که بیای بالا

این قسمت کوچیک آخر رو باید خودت بالا بیای

ایمان ... مثل گره هشت کوه نوردی میمونه؟

پایین اومدن اینجوری بدون اینکه چیزی بدونم

دقیقا مثل یک نادان

آره تو باید به ما اعتماد کنی

که ما اینطوری برای تو نصب کردیم

و من حتی تو لعنتی رو نمیشناسم تامی

میدونی تو آدم خوبی هستی

ولی واقعا آخرش ...

خب پس من انتهای دیگه طناب آبیه رو میگیرم اینجا

و بعدش تو خودت رو میکشی بالا

من الان به خیلی تجهیزات بسته شدم

با طناب پایین رفتن ... باید بگم

آره. فضای عمیق و بازی بود

اما من احساس خیلی خوبی داشتم وقتی داشتم انجام میدادم

وقتی که حرکت کردم و داشتم انجامش میدادم خیلی عالی بود

و حس خوبی بود، تمرکز داشتم

چه باحال. آره تو خیلی خوب بودی منظورم اینه ...

میدونی تو فقط ... تو به صخره و این وسیلت نگاه میکنی

حتی نگاه کردن به این منظره عمیق

همون احساس قبل رو نداره

هرچند من الان آمادگی این رو ندارم دوباره با طناب برم پایین
I think Yosemite is a place that made me
totally fall in love with being outside
When I'm home and I'm reminiscing about
kind of most magical periods of my life
They almost all spent here in Yosemite
It's where I've learned to love the out doors
It's where I fall in love with my wife
It's where I came with my family
Even though I'm not from California
It's like where my heart is
You wanna climb out? Do you wanna do this?
Me?
Yes!
But you're gonna belay me?
Me?
No Tommy
Tommy can belay me
I'm gonna take Tommy to belay me
It's like ... you know
There's not enough tea in China, he said
Yeah so we're thinking about actually going down a pit
So we could ripple down and then we both go down
and we bring all of gear and stuff
And then we'd climb out just like you would
on a normal pitch I'll lead it
And then you would follow behind me and clean the gear
I'm down to do it - what's the jumar?
Where we practice the jumar? the ledge?
Let's actually practice it really quick right here to do
When you have to jumar, all you have to do
is unclip these from your harness
Put them on the rope and then you're like good to go
Jumar up a little bit, clip straight into a bolt
Take the jumar's off
So clip to pull off a quick-draw from my belt
Have you thought maybe your first attempt
going off the side of your house
Instead of a 3,000 feet!
There's a lot of question about the equipment
Yeah usually the way we do this is we'd find a place
to like mount the rope vertically and practice it
Yeah, yeah that seems reasonable
But it never works that way
My first jumar was here and go
You got this!
And then what do I wanna do?
And then put your hands here and
slowly bring your feet over the edge
There you go
OK. Everything's good
I'm gonna start rippling a little bit
Go for it
OK. Beautiful
It might be easier if you jumar this rope
And I'll jumar on the blue one
Boom! just like that. No problem
OK. I'm off the ledge
So you're gonna stop right there and
we're gonna throw down the end of the rope
And I'm gonna belay you over
this last little bit you're just gonna climb
Faith is ... Faith is a good figure eight not?
Coming off like that without knowing anything
Just being completely ignorant
Yeah you have to just trust us
That we like set it up for you
And I don't even f***ing you Tommy
You know you're a nice guy
But really at the end of the day ...
So I'll just grab the other end of this blue up here
And then just like mantle up over
I'm tied into a lot of gear right now
It was really the swing down ... I gotta say
Yeah. That was a good exposure
But I felt pretty good otherwise once I got into it
Once I moved and got into working it was great
And it felt fine, felt focused
Cool. Yeah you look great I mean ...
You just you know ... you look at the rock and the thing
Even looking down the exposure now
doesn't obviously feel the same
Although I'm not ready to swing out again
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

ali1349
ali1349 1399/04/21

school are reopening.مدارس دارند بازگشایی میشوند

gohlami55
gohlami55 1399/04/20

نقطه ی تمام موفقیتها، خواستن است
The starting point for all success is desire.

ahtram
ahtram 1399/04/16

I am living ib Tehranمن در تهران زندگی میکنم

negarzzz
negarzzz 1399/04/13

school are reopening.مدارس دارن بازگشایی میشونتد

jahan
jahan 1399/04/08

School are reopeningمدارس دارند بازگشایی میشوند

KingAndQueen
KingAndQueen 1399/04/07

I like american people من مردم آمریکا را دوست دارم

ronaldomohammad70
ronaldomohammad70 1399/04/02

School are reopening
مدارس دارند بازگشایی میشوند

Aliboyka
Aliboyka 1399/04/02

ايا مى توانيد انگليسى صحبت کنيد can you speak English

ahtram
ahtram 1399/04/02

find pure opprtun it is
فرصت های ناب دریاب

gharibeh147
gharibeh147 1399/04/01

i am unormalمن غیر طبیعی هستم

پست های مشابه

download from manamo download from google play download from bazar download from myket download from iran apps
telegram icon aparat icon instagram icon

© Copyright 2016-2020 hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.